شعرومتن زیبا

شعرورمان

بی تو، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریزشد از جام و خودم

شدم آن عاشق دیوانه که بودم

در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید

عطر صد خاطره پیچید

یادم آمد:که شبی با هم از آ ن کوچه گذشتیم

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

تو، همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت

من همه، محو تماشای نگاهت:

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام

خوشه ی ماه فرو ریخته در آب

شاخه ها دست بر آورده به مهتاب

شب و صحرا و گل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آید، توبه من گفتی

"از این عشق حذر کن!

لحظه ای چند بر این آب نظر کن

آب ، آیینه ی عشق گذران است

تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است

باش فردا که دلت باد گران است

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن!

با تو گفتم : " حذر از عشق؟- ندانم

سفر از پیش تو، هرگز نتوانم

نتوانم،

روز اول،که دل من به تمنای تو پر زد

چون کبوتر ، لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم

باز گفتم که : تو صیادی و من آهوی دشتم

تا به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم ، نتوانم،

اشکی از شاخه فرو ریخت

مرغ شب ، ناله ی تلخی زد بگریخت...

اشک در چشم تو لرزید

ماه بر عشق تو خندید   

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه کشیدم

نگسستم ، نرمیدم

رفت در ظلمت غم ، آن شب و شب های دگر هم

نگرفتی دگر از عاشق آزرده خبرهم

نکنی دیگر از آن کوچه گذرهم...

بیتو، اما، به چه حالی من ازآن کوچه گذشتم

نوشته شده در پنجشنبه ۲۱ بهمن۱۳۸۹ساعت 8:27 توسط شیوا| |

نوشته شده در سه شنبه ۱۲ بهمن۱۳۸۹ساعت 8:21 توسط شیوا| |

می روم خسته وافسرده وزارسوی منزلگه ویرانه خویش

بخدامی برم ازشهرشمادل شوریده ودیوانه خویش

می برم تاکه دران نقطه دورشستوشویش دهم ازرنگ گناه

شستوشویش دهم ازلکه ی عشق زین همه خواهش بی جاوتباه

می برم تازتودورش سازم زتوای جلوه امیدمحال

می برم زنده به گورش سازم تازاین پس نکندیادوصال

ناله می لرزد،می رقصداشک اه،بگزارکه بگریزم من

ازتوای چشمه ی جوشان گناه شایدان به که بپرهیزم من

بخداغنچه ی شادی بودم دست عشق امدوازشاخم چید

شعله ی اه شدم صدافسوس که لبم بازبران لب نرسید

عاقبت بندسفرپایم بست می روم،خنده به لب خونین دل

می روم ازدل من دست بدار ای امیدعبث بی حاصل

نوشته شده در پنجشنبه ۷ بهمن۱۳۸۹ساعت 10:56 توسط شیوا| |

نوشته شده در چهارشنبه ۶ بهمن۱۳۸۹ساعت 9:16 توسط شیوا| |

نوشته شده در چهارشنبه ۶ بهمن۱۳۸۹ساعت 9:14 توسط شیوا| |

نوشته شده در چهارشنبه ۶ بهمن۱۳۸۹ساعت 9:14 توسط شیوا| |

نوشته شده در چهارشنبه ۶ بهمن۱۳۸۹ساعت 9:13 توسط شیوا| |


Design By : Night Skin